Apa itu hidayah? Ini cara mendapatkannya!

 Hidayah yang didapatkan seseorang dapat menuntunnya ke jalan yang benar. Lalu apa sih makna hidayah dan bagaimana cara mendapatkannya?

Hidayah adalah terbukanya hati untuk menerima Allah SWT dan lapangnya dada untuk meyakini kebenaran agama (Islam). Hidayah menjadi salah satu petunjuk Allah yang diberikan kepada hambanya sehingga terbuka menerima Islam. Hidayah tidak dapat dibeli, tapi ini adalah nikmat Allah yang hanya dianugerahkan kepada hamba-Nya yang dikehendaki-Nya. Berikut beberapa hal yang bisa jadi jalan untuk mendapatkan hidayah:

  1. Taubat
  2. Ilmu
  3. Iman
  4.  Berpegang Teguh kepada Agama Allah


Cara Allah memberikan hidayah pun bermacam-macam. Pastikan selalu mengingat Allah SWT dan Allah pun akan selalu menuntun umatnya dalam kebaikan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *