5 Tips mencari rezeki dalam islam yang diperbolehkan

Dalam menjalani hidup tentu umat Islam tak hanya mengejar bekal untuk akhirat saja, namun juga mencari rezeki sebagai bekal di dunia. Hanya saja rezeki yang dikejar tersebut adalah harus yang halal. Untuk mempermudah upaya mencari rezeki, ada baiknya kamu mengikuti tips berikut. Apa saja itu?

  1. memperbanyak taubat
  2. bertakwa
  3. tawakal
  4. bersyukur
  5. bersedekah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *